Kích Tăng Giàn Giáo

 

KÍCH TĂNG  có đầy đủ các loại và  kích thước sau:
– 
Kích tăng U đặc 0,5m x  Ø32
–  Kích tăng U rỗng 0,5m x  Ø34

Kích Tăng Tại Xưởng


– 
Kích tăng bằng đặc 0,5m x  Ø32
–  Kích tăng bằng rỗng 0,5m x  Ø34

 

Kích Tăng Ống 38
Chân Kích Dàn Giáo Xi mạ

 

 

 

kich tăng giàn giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *